Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017

(QT) - Trong 2 ngày 29/2 và 1/3/2012, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Ngọc Ứng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lương Trung Thông, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Đức Dũng, TUV, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đoàn đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên-Huế, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố cùng 195 đại biểu đại diện cho 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017
Báo cáo của BCH Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh khóa I nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, sự hợp tác tích cực, có hiệu quả của các sở, ban ngành, đoàn thể các cấp và lãnh đạo các địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Trị đã cùng với các doanh nhân, doanh nghiệp, người lao động đoàn kết, hợp tác, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên trong sản xuất- kinh doanh và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển. Tính đến cuối năm 2011, toàn tỉnh có hơn 2.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97% và gần 30.000 hộ kinh doanh cá thể. 

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Trị đã năng động, sáng tạo, chủ động tìm kiếm nguồn lực, thúc đẩy sản xuất- kinh doanh, tạo ra tổng sản phẩm bình quân hàng năm trên 5.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 60% GDP toàn tỉnh, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 65% nguồn thu nội địa của tỉnh; giải quyết việc làm và thu nhập cho trên 80.000 lao động. 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị ra đời là cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với Đảng và Nhà nước. Hiệp hội chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thông qua tổ chức diễn đàn, hội thảo chuyên đề nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng cao nhận thức, nắm bắt những thông tin cần thiết về cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến việc phát triển kinh tế và hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp có cơ sở để xây dựng chiến lược sản xuất- kinh doanh đúng hướng và đạt hiệu quả. 

Hiệp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển doanh nghiệp, phát triển hội viên gắn với việc thành lập các chi nhánh, chi hội doanh nghiệp ở các huyện, thị xã, thành phố và một số ngành hàng đặc thù. Đã thành lập được 7 chi nhánh Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các huyện, thị xã, thành phố và 4 chi hội ngành hàng đặc thù với 468 doanh nghiệp hội viên, tăng 350 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã tổ chức 15 cuộc hội thảo, diễn đàn, thu thập, tập hợp 1.350 lượt ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân, đề xuất, kiến nghị nhiều nhóm vấn đề nổi cộm của các doanh nghiệp gặp phải khó khăn, vướng mắc đến các cơ quan công quyền nghiên cứu, giúp đỡ, tháo gỡ. Thông qua cầu nối của Hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được những thông tin sát thực từ các doanh nghiệp, doanh nhân, từ đó có sự chia sẻ và tìm giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất- kinh doanh. 

Tổ chức liên kết với các trường đại học, các trung tâm đào tạo chiêu sinh đào tạo tại chỗ 3 lớp đại học hệ vừa học vừa làm với trên 200 học viên là cán bộ quản lý các doanh nghiệp; tổ chức 65 khóa tập huấn ngắn ngày cho 1.922 lượt cán bộ quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, pháp luật kinh doanh, công nghệ thông tin, hội nhập kinh tế quốc tế... 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, làm quen kỹ năng khai thác, đăng tải thông tin, giới thiệu những hoạt động sản xuất- kinh doanh, quảng bá hàng hóa, sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp tại cổng Thông tin Thương mại điện tử doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị. Xây dựng website của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để đăng tải thông tin kinh tế, thị trường, pháp luật, giới thiệu kinh nghiệm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, khảo sát, tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Việt Nam tổ chức. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đã tích cực tìm kiếm, vận động, hợp tác với các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý nhằm tạo thêm nguồn lực để Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị nâng cao khả năng hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. 

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, từ năm 2006 đến nay đã có 53 doanh nghiệp, doanh nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 32 doanh nghiệp, doanh nhân được TƯ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen; 17 doanh nghiệp, doanh nhân được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen; 20 doanh nghiệp, doanh nhân được TƯ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam Vàng. 

Công tác từ thiện xã hội được quan tâm thường xuyên và đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo. Từ đó, xây dựng 36 nhà tình nghĩa, 45 nhà đại đoàn kết, đóng góp kinh phí vào các chương trình xã hội từ thiện nhân đạo trên 5 tỷ đồng. Hàng năm, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phát động tổ chức “Tuần lễ doanh nhân” bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần động viên, khích lệ giới doanh nhân Quảng Trị không ngừng vươn lên làm giàu cho mình và cho quê hương, đất nước. 

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ II được xác định: Tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động vận động phát triển doanh nghiệp, phát triển hội viên gắn liền với việc thành lập chi nhánh, chi hội doanh nghiệp tại các huyện và các ngành nghề đặc thù. 

Tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ với cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. Quyết tâm xây dựng Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Trị ngày càng lớn mạnh, thực sự trở thành ngôi nhà chung và địa chỉ đáng tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Trị. 

Các tham luận trình bày tại Đại hội đã cơ bản đồng tình với báo cáo kết quả của BCH Hiệp hội nhiệm kỳ 2006-2011, đồng thời đề xuất, kiến nghị với tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong việc thay đổi, hợp nhất các CLB doanh nghiệp để tăng cường sức mạnh nội lực; cần có một số cơ chế, chính sách phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện kinh tế để giúp doanh nghiệp đứng vững trong lúc khó khăn; có chế độ hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong đầu tư kinh doanh. 

Về phía các ngân hàng thương mại cần có cơ chế cho vay phù hợp với đặc thù sản xuất của doanh nghiệp, bổ sung thêm nguồn vốn vay, thời hạn vay cho doanh nghiệp. Tỉnh cần sớm thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp. 

Đại hội đã nghe Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam báo cáo tổng quan tình hình kinh tế thế giới, đặc điểm, thực trạng nền kinh tế nước ta. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ là phải sớm nhận biết, nắm bắt được tình hình, biến khó khăn thành thuận lợi để ổn định và phát triển nền kinh tế. 

Đối với doanh nghiệp phải sớm nhận ra điểm mạnh, điểm yếu và biết khai thác lợi thế của mình, cơ cấu lại tình hình sản xuất, kinh doanh trên cơ sở khai thác tối đa các chính sách đã có, sẽ có của Chính phủ để đưa ra các giải pháp, chính sách phát triển cụ thể để tăng trưởng. 

Đối với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Trị cần đoàn kết, nhất trí, tập trung thực hiện các nội dung đã cam kết. Sắp xếp, tái cấu trúc lại các mô hình sản xuất, từng doanh nghiệp một cách hợp lý để tăng sức mạnh. Tỉnh Quảng Trị và các ngành cần quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Hiệp hội và cá nhân từng doanh nghiệp để họ vượt qua khó khăn, ổn định, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Quảng Trị. Hiệp hội doanh nghiệp đã trở thành ngôi nhà chung, đại diện cho quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. 

Để hoạt động của Hiệp hội ngày càng phát triển cần tập trung củng cố xây dựng BCH Hiệp hội vững mạnh; thường xuyên tổ chức thu thập, tập hợp ý kiến của doanh nghiệp để tạo điều kiện cho lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời tình hình, chỉ đạo tháo gỡkhó khăn. 

Thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm để các doanh nghiệp hiểu nhau hơn, hợp tác tích cực hơn. Đồng thời tạo môi trường thân thiện giữa các cơ quan công quyền với doanh nghiệp, giúp cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào nền kinh tế tỉnh Quảng Trị. 

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào BCH Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị lần thứ II; đồng chí Ngô Thanh Nghị được bầu lại giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch danh dự Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Trị. 

Tại đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; bằng khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Cao Sỹ Kiêm trao bằng khen của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho 9 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hiệp hội.